คลังรูปภาพ โรงเรียนบ้านสุโสะกิจกรรมการประมงเพื่ออาหารกลางวัน


Big Cleaning


กิจกรรมทำขนมต้ม (กือตูปะ) 2562


วันเด็ก ปี 2561


กีฬาวันครู ปี 2561


เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปี 2560


เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2560


ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2560


เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560


วันต่อต้านยาเสพติด 2560


ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2559


เขตพื้นที่เลี้ยงขอบคุณ


เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2559


เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2559


เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2558


กีฬา เขต 3 ปีการศึกษา 2558


กีฬาอำเภอสะบ้าย้อย ภาคฤดูร้อน


วอลเลย์บอล NTC คัพ ครั้งที่ 5


ปั่นเพื่อพ่อ 2558


วันต่อต้านยาเสพติด 2558