คลังรูปภาพ โรงเรียนบ้านสุโสะทาสีโต๊ะ BBL


อบรมยาเสพติจาก สำนักงาน ปปส.ภ.9


กีฬาอำเภอสะบ้าย้อย 2557


สร้างสนามเด็กเล่น


วันพ่อแห่งชาติ 2556


หน่วย ฉก.สงขลา เยี่ยมโรงเรียน


ประเมินผู้บริหาร กันยายน 2556


ส่งครูสุมิตราและปราโมทย์


กีฬาเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2556


มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556


กีฬาเครือข่ายสุดแดน ปี 2556


กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชุมชน


ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน 1/2556


อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C.


บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555


วิชาการเครือข่ายอำเภอ ปีการศึกษา 2555


เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2555


ประชุมผู้ปกครอง ป.6 2556


ทัศนศึกษาดูงาน กรุงเทพ