คลังรูปภาพ โรงเรียนบ้านสุโสะส่งครูสุจินต์


ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา 2556


วันเด็ก 2556


มอบของขวัญแก่นักเรียน


งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556


ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของทหารพราน 2555


แข่งขันวิชาการภูเก็ต 2555


อบรมโรงเรียนดีศรีตำบล 2555


วันพ่อแห่งชาติ 2555


อบรมยาเสพติด


ส่งครูกิตติพงษ์


ประชุมผู้ปกครอง ป.1 เรื่อง tablet


งานเลี้ยงเกษียณ


อบรมการใช้งาน Tablet


กิจกรรมจิตสาธารณะ


เลี้ยงนักกีฬา


วันแม่แห่งชาติ 2555


รอมฎอนสัมพันธ์ 2555


กีฬาอำเภอ 2555


กีฬาสัมพันธ์ 2555