คลังรูปภาพ โรงเรียนบ้านสุโสะกีฬาเครือข่ายสุดแดน 2555


วิชาการอำเภอสะบ้าย้อย 2555


เข้าค่ายลูกเสือ 2555


วันเด็ก 2555


วันพ่อแห่งชาติ 2554


นำเสนอนวัตกรรม


ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร


กีฬาอำเภอสะบ้าย้อย 2554


รณรงค์เลือกตั้ง 2554


สัมพันธ์ชุมชน 2554


ทัศนศึกษาไอซ์โดม 2554


เข้าค่ายลูกเสือ 2554


Big cleaning day 2554


วันเด็กแห่งชาติ 2554


เขียนแผนกลยุทธ์


รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ


ประเมิน ผอ. 1/53


วันแม่แห่งชาติ 2553


กีฬาอำเภอสะบ้าย้อย 2553


กีฬาเครือข่ายสุดแดน 2553